top of page

Gizlilik Bildirimi
Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bu bildirim hangi Kişisel Bilgilerin (KB) Artı Sağlık A.Ş. (“biz”) tarafından işlenebileceğini (ör. toplanabileceğini, kaydedilebileceğini, düzenlenebileceğini, yapılandırılabileceğini, depolanabileceğini, uyarlanabileceğini veya değiştirilebileceğini, ele geçirilebileceğini, başvurulabileceğini, kullanılabileceğini, iletme yoluyla açıklanabileceğini, yayılabileceğini ya da başka bir şekilde kullanıma sunulabileceğini, hizalanabileceğini veya birleştirilebileceğini, sınırlandırılabileceğini, silinebileceğini veya imha edilebileceğini), bunları nasıl koruduğumuzu ve KB ile ilgili haklarınızı ve seçeneklerinizi anlamanızı sağlayacaktır.
Topladığımız Kişisel Bilgiler ve Kullanım Şeklimiz
Aşağıdakileri kategorilerde, belirtilen kaynaklardan toplanan kişisel bilgileriniz, Artı Sağlık
ve/veya Artı Sağlık adına veya onunla ortaklık halinde çalışan ancak Artı Sağlık’ın personeli olmayan kurumlar ve şahıslar (“Üçüncü Şahıslar”) tarafından aşağıdaki faaliyetler ve ticari amaçlar için işlenecektir.
• Adınız ve soyadınız
• TC kimlik numaranız
• Telefon numaranız
• Adresiniz
• E-posta adresiniz,
• Kullandığınız ilacınız
• Hastalığınızla ilgili bilgiler
Bilgiler, tüm geçerli kanunlara uygun şekilde çeşitli yollarla toplanabilir:
• Sağlık Çalışanları
• Müşteriler
• Tüketiciler
• Hasta bakıcılar
• Hasta yakınları
• Siz
Artı Sağlık ve/veya Üçüncü Şahıslar, KB’yi aşağıdaki meşru iş amaçları veya ticari amaçlar için
işleyebilir:
• Eğitim hizmeti sunulmasını sağlamak,
• Kişisel bilgileriniz gizli kalmak koşuluyla ilgili yönetmelikler kapsamında Lilly İlaca raporlamalar yapmak,
• Hizmetlerimiz ve ürünler hakkında sizden gelen taleplere cevap verebilmek,
• Sağlık Bakanlığı yan etki bildirim talimatı gereği, yan etkileri ve ürün şikayetlerini Lilly İlaca raporlamak
• Şirket kayıtları tutma dahil Art Sağlık’ın meşru menfaatlerine ilişkin yasal veya yönetmelikler ile ilgili yükümlülüklerin karşılanması amacıyla.
Aşağıdaki dayanaklarla:
• Rıza
• Kanun gerekliliği (ör. Farmakovijilans,ürün şikayetleri,vb.)
• İlgili şahsın daha üstün menfaatlerinin bulunmaması kaydıyla Artı Sağlık’ın normal faaliyetlerinin parçası olarak meşru menfaatlerinin gerçekleştirilmesi
Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki alıcılar ile paylaşabiliriz:
• İş ortakları
• Hükümet yetkilileri
• Lilly çalışanları
• Tedarikçiler
• Yükleniciler
Bir hasta bakıcı veya Sağlık Mesleği Mensubuysanız, hakkında Advers Olay veya Ürün Şikayeti bildirdiğiniz hastaları bilgilendirmenizi Artı Sağlık tavsiye eder.
Döküman Geçerlilik tarihi: xxx (final approval date will be inserted)
KB’nizi paylaşmamayı seçebilirsiniz, ancak bazı bilgileri, ürünleri veya hizmetleri size sunamayabiliriz.
Kişisel Bilgiler Paylaşma Nedenlerimiz
Kişisel Bilgilerinizi yukarıda belirttiğimiz alıcılarla bu bildirimde belirtilenler ile tutarlı amaçlar için paylaşabiliriz. Bu Üçüncü Şahıslar, bilgileri korumayı ve (bizim adımıza hareket ediyorlarsa) verdiğimiz talimatlar doğrultusunda veya kanunların gerektirdiği şekilde bunları işlemeyi kabul etmiştir.
Ulusal güvenlik veya kanun uygulama talepleri dahil kamu yetkililerinin meşru taleplerine yanıt olarak da bilgilerinizi ifşa etmek zoruna kalabiliriz.
Kişisel Bilgiyi Nereye Aktarır ve Nerede İşleriz
Kişisel Bilgilerinizi, üçüncü şahıslara aktarabiliriz ve onlar da, sonrasında KB’lerinizi başka ortaklarına ve/veya Üçüncü Şahıslara iletebilir. Bu ortaklar ve/veya Üçüncü Şahıslar, aynı veri koruma seviyesini temin etmeyen ülkelerde bulunabilir, ancak KB’ye, bu bildirim ile tutarlı bir şekilde muamele etmeleri gerekmektedir. Ürün şikayetleri bildirimlerinde bilgileriniz yurt dışına kısa süreli aktarılacaktır ve bu süre sonunda silinecektir
Kişisel bilgilerinizi, bilginin kendisiyle ilgili olduğu işletmenin satışı, devri veya başka bir şekilde temliki ile bağlantılı olarak bir Üçüncü Şahsa da sunabiliriz; böyle bir durumda söz konusu alıcının, kişisel bilgileri işbu bildiri doğrultusunda muamele etmeyi kabul etmesini zorunlu kılacağız.
Kişisel Bilgileri Ne Kadar Süreyle Tutarız?
Kişisel bilgileriniz 5 yıl süreyle ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır.
Kişisel Bilgilerin Güvenliğini Nasıl Sağlarız?
İşlediğimiz ve tuttuğumuz Kişisel Bilgileri korumak için makul fiziksel, elektronik ve prosedürlere dayalı güvenlik önlemlerini sunarız. Kişisel Bilgilere erişimi, bu bildiride belirtilen iş faaliyetlerini yerine getirmek için erişmesi gereken yetkili çalışanlar ve Üçüncü Şahıslar ile sınırlandırırız. İşlediğimiz ve tuttuğumuz Kişisel Bilgileri korumak için gayret göstersek de, hiçbir güvenlik sistemi tüm potansiyel güvenlik ihlallerini önleyemez.
Haklarınız ve Seçenekleriniz
Kimliğiniz doğrulandıktan sonra ve kanunen uygulanabilir olduğu takdirde şunlara hakkınız var:
• şunları talep etmeye:
o KB’nizin nasıl işlendiği ve kimler ile paylaşıldığı hakkında bizden bilgi almaya
o Hakkınızda sahip olduğumuz KB’yi görmeyi ve kopyasını almaya
o KB’nizi düzeltmemizi, işlenmesini sınırlandırmamızı ve/veya KB’nizi silmemizi/imha etmemizi
o Sınırlı durumlarda, bilgilerinizi makinede okunabilir bir formatta başka bir kuruluş veya şahsa ilettirmeyi
• Herhangi bir zamanda rızanızı değiştirmeye veya geri çekmeye
Talebiniz için geçerli istisnalar olabilir. Haklarınızı kullanmanız için, siz veya yetkili temsilciniz etikuyum@artisaglik.com.tr adresine bir talep gönderebilir.
Haklarınızdan herhangi birini kullanmanız nedeniyle aleyhinize ayrımcılık yapılmayacaktır.
Bize Nasıl Ulaşırsınız?
Bu bildirim hakkında herhangi bir sorunuz olursa bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz:
Artı Sağlık A.Ş.
Küçükbakkalköy Mh. Koca Sinan Cd. Selvi Sk. No: 4 Canan Business, 59 Ataşehir – İstanbul info@artisaglik.com.tr
4442784
Şikayet Nasıl Gönderilir?
Döküman Geçerlilik tarihi: xxx (final approval date will be inserted)
KB’nizi ele alma biçimimiz hakkında şikayette bulunmak isterseniz etikuyum@artisaglik.com.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Aldığınız yanıttan memnun kalmazsanız ya da KB’nizi kanunlara aykırı bir şekilde işlediğimize inanırsanız, ilgili yasal makama şikayette bulunabilirsiniz (ör. bir Veri Koruma Yetkilisine (DPA) veya Savcıya).
Gizlilik Uygulamalarımızdaki Değişiklikler
Bu Gizlilik Bildirimini zaman zaman güncelleyebiliriz. Güncelleme yaptığımızda, size kolaylık olması için güncellenmiş bildirimi bu sayfada kullanıma sunacağız. Size yeni bildirimde bulunmadıkça ve/veya uygun şekilde onayınızı almadıkça, kişisel bilgileri her zaman toplandığı tarihte yürürlükte olan Gizlilik Bildirimine uygun olarak ele alacağız.
Son Güncelleme Tarihi : Ağustos 2022

bottom of page