79241335

Artı Sağlık Evde Bakım, pazarlama planlarında hasta boyutunun araştırılıp oluşturulmasından, tarama ve bilinçlendirme programları, evde bakım, hasta eğitimi, hasta takibi, farmakovijilans takibi, topluluk yönetimi, lojistik yönetimi ve data yönetimine kadar birçok çözüm bileşenini sağlam ve esnek altyapısıyla sunabilmektedir.

Çağrı Merkezi Desteği

20 yıllık deneyimi ile sağlık sektörüne özel çağrı merkezi hizmeti.

 • Yıllık 1 milyonun üzerinde medikal sektör çağrısı.
 • SAĞLIKARTI ve Sadakat kartlarına ait tıbbi danışma hizmetinin de içinde bulunduğu çağrı merkezi  operasyonu.
 • Outbound konusunda interaktif CRM deneyimi.
 • Hasta bilgilerinin güvenli bölgede yönetimi ve takibi
 • Rapor, reçete, doz hatırlatmaları

İlaç – Reçete Hatırlatma (Telefon, IVR, SMS, e-posta, app)

Yazılım Desteği

 • Lokasyon bazlı verimlilik artırıcı yazılım ile hizmet takibi.
 • Data güvenliği. (Lokalde şifrelenerek tutulan data cloud’da günlük olarak yedeklenmektedir)

Süreç Yönetimi ve Kalite

 • Prosedürler / İş süreçleri: Proje kapsamında yer alan tüm süreçlerin standart operasyon prosedürü ve işe spesifik akışlar şeklinde dokümantasyonu.
 • Denetim: Belli aralıklarla gerçekleştirilen iç denetim.

Eğitimler

 • Hemşire Eğitimleri: Kurumsal Eğitim Prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilip kayıt altına alınan hemşire eğitimleri.
 • Hasta Eğitimleri: Hasta Eğitim Prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilip raporlanan hasta eğitimleri.

Raporlama

Verilen hizmetlere ilişkin, kurumun ve /veya hekimlerin tarafından istenen formatta , etik kurallar çerçevesinde raporlama.

Farmakovijilans Deneyimi

Farmakovijilans konusunda eğitim ve deneyim sahibi ekip ile yürütülen advers etki süreç yönetimi ve raporlaması.

Lojistik Operasyon

Kurumların talebi doğrultusunda gerçekleştirilen lojistik operasyon.

Yaratılan değer

 • Hekim ve hastada ürüne karşı artan güven.
 • Hekim ve hastada tercih için ekstra neden yaratılması.
 • Hastalar arası network.
 • Hizmetlerin bir ürün özelliği olarak pazarlanabilmesi.

Ürün değil tedavi sunuyoruz.