Hekimlik Hizmetleri46061835_XXL

 • Aile hekimliği
 • Uzman doktor muayene
  • Pediatri
  • Dermatoloji
  • Fizik tedavi ve rehabilitasyon
  • Genel cerrahi
  • Akciğer hastalıkları
  • Dahiliye
  • Kardioloji
  • Nöroloji
  • Ortopedi
  • Psikiyatri
  • Psikoloji
  • Pedegoji
  • Üroloji
  • Nutrisyon ve diyet

Hemşirelik Hizmetleri

 • Enjeksiyon (IM, IV, SC, ID)
 • Aşı uygulama
 • Serum uygulama
 • Pansuman
 • Yara bakımı
 • EKG
 • Mesane sonda uygulama
 • Nazogastrik sonda uygulama
 • Lavman uygulama
 • Oksijen uygulama
 • Nebuluzatör uygulama
 • Kan alımı
 • Ateş, nabız, tansiyon, solunum sayısı takibi
 • Diyabetli hasta ayak yarası bakımı
 • Kolostomi/ İleostomi/ Ürostomi bakımı
 • Trakeostomi bakımı
 • PEG değişimi ve bakımı
 • Yeni doğan bakım ve takibi, anne eğitimi
 • 12 -24 saat hasta bakımı

Laboratuvar Hizmetleri

 • Biokimya
 • Mikrobiyoloji
 • Hormon ve tümör markerları
 • Hematoloji
 • Allerji
 • Stimulasyon testleri

Diğer Teşhis Hizmetleri

 • Röntgen
 • Elektrokardiografi
 • Ultrason / Doppler
 • Akciğer fonksiyon testi
 • Uyku testi (Watch-Pat 200)
 • Uyku testi Polisomnografi – EEG

Eğitim Hizmetleri

 • Doğum öncesi ve sonrası eğitimler
 • Post-Op hasta bakımı eğitimi
 • Ürün uygulama eğitimleri (İnüsilin kalemi uygulaması vb)
 • Özel hasta bakımı eğitimi (Alzheimer vb)
 • Kronik hastalıklar için eğitim ve kontrol

Rehabilitasyon ve Terapi Hizmetleri

 • Fizyoterapi
 • CPM terapi
 • Nefes terapi

Diğer Evde Bakım Hizmetleri

 • Medikal Cihaz ve Ekipman Temini
 • Hasta Bakım Hizmetleri
 • Kişiselleştirilmiş check-up